Αστέρας – Λεύκιππος Ορόσημο (21/7:19.00): Διευκρινιστικές οδηγίες για την είσοδο των φιλάθλων

Από την ∆ευτέρα 19 Ιουλίου, σύµφωνα µε ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού και βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 3117, 16/07/2021) επιτρέπεται κα πάλι η παρουσία θεατών σε αγώνες που διεξάγονται σε κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις σε όλη τη χώρα.
Σύµφωνα µε την παραπάνω απόφαση θα µπορέσουν οι φίλαθλοι να παρακολουθήσουν τον αγώνα
της τελικής φάσης του πρωταθλήµατος Εφήβων της 21/07/2021 στην ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ ανάμεσα στον Λεύκιππο Ορόσημο και τον Αστέρα Καβάλας. Στους αγώνες αυτούς που διεξάγονται στο ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ προβλέπεται πληρότητα του γυµναστηρίου έως 60% της χωρητικότητάς του, δηλαδή 150 ΑΤΟΜΑ.
Κάθε οµάδα δικαιούται από 75 ΑΤΟΜΑ.
Εάν µία οµάδα δε συµπληρώνει τον αριθµό αυτό, τον αγώνα θα µπορέσουν να παρακολουθήσουν , σε κάθε περίπτωση ,συνολικά 150 ΑΤΟΜΑ.
Προς αποφυγή όµως συνωστισµού, εντάσεων και παρεξηγήσεων είµαστε υποχρεωµένοι να διευκρινίσουµε τα εξής:
Η ΕΙΣΟ∆ΟΣ επιτρέπεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ µε την επίδειξη σχετικού πιστοποιητικού και αποδεικτικού εγγράφου στοιχείων (δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωµα οδήγησης) σε:
1) πλήρως εµβολιασµένους θεατές
2) νοσήσαντες το τελευταίο 6µηνο
3) 15 µη εµβολιασµένους ανήλικους έως δεκαπέντε (15) ετών (5% του µέγιστου επιτρεπτού αριθµού θεατών) µε την προϋπόθεση να προσκοµίσουν:
α) Οι ανήλικοι άνω των δώδεκα (12) και έως δεκαπέντε (15) ετών PCR Test εντός εβδοµήντα δύο (72) ωρών ή Rapid Test εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών προ της διεξαγωγής του αγώνα.
β) Οι ανήλικοι έως και δώδεκα (12) ετών επιτρέπεται να εισέρχονται και µε αρνητικό Self Test που έχει διενεργηθεί την ηµέρα του αγώνα.
ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ότι ο έλεγχος για πιστοποιητικά εµβολιασµού, νόσησης , PCR και Rapid Tests θα γίνεται στην είσοδο του γυµναστηρίου.