Καταστατικό

Το καταστατικό του Αθλητικού Σωματείου με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ  ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝΘΗΣ”