Κίνηση ανθρωπιάς

Εθελοντική αιμοδοσία είχαμε την Τετάρτη 21/11/2018 στην Παλιά Χρύσα και σε μια πολύ σπουδαία κίνηση προέβη ο φωτογράφος μας κ. Σαμπάν Ραμαδάν Ογλού ο οποίος συμμετείχε σε αυτήν την πολύ σπουδαία εκδήλωση προκειμένου να βοηθήσει τους συνανθρώπους του οι οποίοι έχουν μεγάλη ανάγκη από αίμα.

Πράξεις εθελοντισμού και κινήσεις ανθρωπιάς οφείλουμε σαν μια οργανωμένη κοινωνία να τις αναδεικνύουμε προκειμένου να αποτελέσουν συνήθεια για όλους τους συμπολίτες μας.

Συγχαρητήρια Σαμπάν απ’ όλη την οικογένεια του Λεύκιππου .