Πρόγραμμα Ανδρών 2022-2023

4ος ΟΜΙΛΟΣ

1η Αγωνιστική – 08/10/22
Ρεπό: ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. – ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ – ΧΑΝΘ
ΔΕΚΑ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ

2η Αγωνιστική – 15/10/22
Ρεπό: ΔΕΚΑ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΧΑΝΘ – ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ

3η Αγωνιστική – 22/10/22
Ρεπό: ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. – ΧΑΝΘ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ – ΔΕΚΑ

4η Αγωνιστική – 29/10/22
Ρεπό: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΧΑΝΘ – ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΔΕΚΑ – ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

5η Αγωνιστική – 05/11/22
Ρεπό: ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΧΑΝΘ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. – ΔΕΚΑ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

6η Αγωνιστική – 12/11/22
Ρεπό: ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ – ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΔΕΚΑ – ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΧΑΝΘ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

7η Αγωνιστική – 19/11/22
Ρεπό: ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΔΕΚΑ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. – ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΧΑΝΘ

8η Αγωνιστική – 26/11/22
Ρεπό: ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ – ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΔΕΚΑ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ – ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΧΑΝΘ – ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

9η Αγωνιστική – 03/12/22
Ρεπό: ΧΑΝΘ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΔΕΚΑ
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ

10η Αγωνιστική – 10/12/22
Ρεπό: ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. – ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ – ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΔΕΚΑ – ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ – ΧΑΝΘ

11η Αγωνιστική – 21/12/22
Ρεπό: ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΧΑΝΘ – ΔΕΚΑ

12η Αγωνιστική – 07/01/23
Ρεπό: ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΧΑΝΘ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ – ΔΕΚΑ

13η Αγωνιστική – 14/01/23
Ρεπό: ΔΕΚΑ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. – ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – ΧΑΝΘ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ

14η Αγωνιστική – 21/01/23
Ρεπό: ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΧΑΝΘ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ – ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΔΕΚΑ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ

15η Αγωνιστική – 28/01/23
Ρεπό: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΧΑΝΘ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – ΔΕΚΑ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

16η Αγωνιστική – 04/02/23
Ρεπό: ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΧΑΝΘ – ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ – ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΔΕΚΑ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ – ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ

17η Αγωνιστική – 11/02/23
Ρεπό: ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΔΕΚΑ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΧΑΝΘ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

18η Αγωνιστική – 18/02/23
Ρεπό: ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΕΚΑ – ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ – ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΧΑΝΘ – ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

19η Αγωνιστική – 04/03/23
Ρεπό: ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΔΕΚΑ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΧΑΝΘ

20η Αγωνιστική – 11/03/23
Ρεπό: ΧΑΝΘ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. – ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΔΕΚΑ – ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ – ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

21η Αγωνιστική – 18/03/23
Ρεπό: ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ
ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ – ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ.
ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ – ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ
ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ – ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ
ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ – ΔΕΚΑ
ΧΑΝΘ – ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑ

22η Αγωνιστική – 01/04/23
Ρεπό: ΑΕΠΣ ΜΑΧΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ – ΚΣ ΓΕΦΥΡΑΣ
ΑΟ ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ ΞΑΝ. – ΜΓΣ ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ
ΠΣ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ – ΑΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΕΚ – ΜΑΣ ΕΜΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΔΕΚΑ – ΧΑΝΘ