Ακαδημίες

Η άσκηση αποτελεί προϋπόθεση για την καλύτερη ανάπτυξη των παιδιών και την υιοθέτηση συνηθειών που θα οδηγήσουν σε υγιείς ενήλικες. 

Οι οδηγίες διεθνών οργανισμών συνιστούν τη συμμετοχή των παιδιών καθημερινά σε προγράμματα φυσικής δραστηριότητας ή και άσκησης για τουλάχιστον 60 λεπτά.

Το πρόγραμμα της ακαδημίας μπάσκετ «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» έχει κατασκευαστεί με γνώμονα τις ανάγκες των παιδιών ανά στάδιο ανάπτυξης. Το πρόγραμμα χωρίζεται στο αρχικό στάδιο, για παιδιά μικρότερα των 10 ετών, το στάδιο αθλητικής διαμόρφωσης για παιδιά ηλικίας 11-13 ετών και το στάδιο της αθλητικής εξειδίκευσης για τα παιδιά 14-18 ετών.

Πρωταγωνιστές της ακαδημίας «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ» είναι τα ίδια τα παιδιά και προτεραιότητα μας είναι η σωστή τους ανάπτυξη, ωρίμανση και αθλητική απόδοση.

akadimies

Τμήματα

ΤΜΗΜΑ 1ο (5-6 ΧΡΟΝΩΝ)

ΜΑΘΗΣΗ – ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Σημαντικά στοιχεία για την ανάπτυξη των παιδιών αποτελούν η γνωριμία με το σώμα τους, η ανάπτυξη του προσανατολισμού, της κιναίσθησης.

Τα παιδιά μαθαίνουν να ορίζουν τη θέση του σώματος τους στο χώρο και τη θέση τους σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά. Βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν μέσα από την ανάπτυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων προπόνησης που σαν στόχο έχουν τη διασκεδαστική εκπαίδευση των παιδιών.

Απώτερος στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι η ευκολότερη εκμάθηση δεξιοτήτων του μπάσκετ αλλά και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της συνεργασίας με άλλα παιδιά.

Τα παιδιά μαθαίνουν με διασκεδαστικό τρόπο το άθλημα του μπάσκετ και συμμετέχουν σε αγώνες ψυχαγωγικού χαρακτήρα!!

tmimata
tmimata

ΤΜΗΜΑ 2ο (7-8 ΧΡΟΝΩΝ)

ΜΑΘΗΣΗ – ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

Σε αυτή την ηλικία, στόχος μας είναι η συνέχιση της ανάπτυξης ικανοτήτων όπως ο προσανατολισμός, η κιναίσθηση, ο ρυθμός, η ισορροπία.

Οι ικανότητες αυτές αναπτύσσονται μέσα από παιγνιώδεις μορφές άσκησης και στόχο έχουν την δημιουργία προϋποθέσεων για την καλύτερη εκμάθηση των δεξιοτήτων του μπάσκετ. Στα τμήματα αυτά αναπτύσσονται και οι βασικές δεξιότητες του μπάσκετ όπως χειρισμός της μπάλας, τεχνικές βασικών δεξιοτήτων όπως οι μετακινήσεις και η τεχνική με τη μπάλα, αλλά και η εκμάθηση των βασικών κανονισμών του μπάσκετ.

Τα παιδιά συμμετέχουν σε αγώνες μπάσκετ τηρώντας τους βασικούς κανονισμούς.

ΤΜΗΜΑ 3ο (9-10 ΧΡΟΝΩΝ)

Στόχος αυτού του τμήματος είναι πλέον η μετουσίωση της γνώσης σε βασικά στάδια του αθλήματος του μπάσκετ καθώς και ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων που μπορούν να υλοποιηθούν σε αυτό το στάδιο ανάπτυξης.

Τα παιδιά συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους στις συναρμοστικές ικανότητες που αναπτύχθηκαν και στα προηγούμενα τμήματα. Αναπτύσσουν τις ικανότητες τους στο χειρισμός της μπάλας, το σουτ, τις πάσες και όλες τις δεξιότητες που πραγματοποιούνται και χωρίς τη μπάλα και τους κανονισμούς του μπάσκετ.

Βασικό μέρος του σχεδιασμού αποτελεί η βασική γνώση κινητικών προτύπων που χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα των παιδιών που θα τα προφυλάξει από μυοσκελετικούς τραυματισμούς.

Τα παιδιά πλέον μπορούν να συμμετάσχουν σε αγώνες μπάσκετ τηρώντας τους κανονισμούς αλλά και βασικούς άτυπους κανόνες τακτικής.

tmimata
tmimata

ΤΜΗΜΑ 4ο (11-13 ΧΡΟΝΩΝ)

Το τμήμα αυτό αποτελεί το πρώτο της αθλητικής διαμόρφωσης και το προαγωνιστικό τμήμα της ακαδημίας «ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ».

Η προπόνηση πλέον είναι περισσότερες ώρες την εβδομάδα, τα παιδιά αναπτύσσουν ιδιαίτερες τεχνικές με και χωρίς τη μπάλα, συμμετέχουν σε προπονήσεις τακτικής που αρμόζουν στην ηλικία τους καθώς και σε προπονήσεις ανάπτυξης των φυσικών ικανοτήτων όπως η ταχύτητα, η δύναμη, η αντοχή, η ευλυγισία και η ευκινησία ώστε να προετοιμάσουν το σώμα τους για το μέλλον.

Όλα τα προπονητικά περιεχόμενα αρμόζουν στην ηλικία των παιδιών και ιδιαίτερα σε αυτό το τμήμα υπάρχει εξατομικευμένη προσέγγιση σε πολλά στάδια της προπόνησης.